Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ecofresh.cz. Internetový obchod provozuje společnost Lunar Media s.r.o., Vrchlického sad 4, 602 00 Brno. IČO: 25598988, zapsaná v OR u KS v Brně oddíle a vložce č. C 37235. Tyto všeobecné podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží na serveru www.ecofresh.cz mezi prodávajícím (Lunar Media, s.r.o.) a kupujícím (zákazník). Všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoli obchodními podmínkami kupujícího. Ceny zde uvedené platí pouze při objednání přes internet.

2. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce a zákazníka.

3. Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy

Nabídky zboží jsou nezávazné. Kupující uskuteční objednávku vyplněním formuláře na adrese www.ecofresh.cz, případně e-mailem či telefonicky. Veškeré údaje o zboží (hmotnost, míry, váhy apod.) jsou pouze přibližné a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech zboží. Objednávka podaná kupujícím je návrhem smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Je závazná a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit. V případě zrušení objednávky bude prodávající účtovat kupujícímu storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny objednávky. Kupující, který je fyzickou osobou, učiněním objednávky dává prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů pro účely vyřízení objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo požádat prodávajícího o vysvětlení a právo na blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zároveň kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společnosti Lunar Media s.r.o. s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.ecofresh.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. V žádném případě neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

5. Dodací podmínky

Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Do jednoho až dvou pracovních dnů od expedice bude objednané zboží doručeno na Vaši adresu. V případě, že nebude možné objednané zboží doručit okamžitě, kontaktujeme Vás a dohodneme s Vámi termín dodání. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží firmě Lunar Media s.r.o. od jeho dodavatelů, vzhledem k tomu, že na straně prodávajícího se jedná o okolnost vylučující odpovědnost. V takovém případě má prodávající právo posunout termín dodávky zboží kupujícímu. Pokud zboží nebylo dodáno kupujícímu ani po 3 týdnech po podání objednávky kupujícím, má kupující právo částečně nebo zcela objednávku zrušit bez jakýchkoli sankcí. V případě vadné dodávky zboží vinou přepravní služby respektive pošty, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci bez prodlení u přepravní služby respektive pošty do max. 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Potvrzením převzetí zboží nejsou dotčeny nároky kupujícího vyplývající ze skrytých vad dodaného zboží. Prodávající není povinen kupujícímu předvést takové zboží, jehož povaha to vylučuje.

6. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

7. Práva ze záruky

Prodávající zaručuje, že dodávané výrobky jsou bez výrobních vad a vad materiálu. Záruka činí při dodržení podmínek používání 24 měsíců, není-li na faktuře nebo dodacím listu uvedena doba delší. Běh záruční doby začíná datem převzetí zboží kupujícím. Pokud nebudou dodrženy příslušné návody k použití a údržbě, budou provedeny změny, zaměněny díly nebo použit spotřební materiál nebo příslušenství neodpovídající originální specifikaci, záruka zaniká. Totéž platí, pokud byla vada způsobena nesprávným používáním, skladováním a manipulací nebo cizími zásahy, jakož i otevřením zařízení. Nepodstatné odchylky v barvě, rozměrech a/nebo jiných kvalitativních a výkonových parametrech zboží nezakládají žádná práva na záruky. Kupující je povinen u zboží, které zasílá k opravě, uschovat pro něj důležitá data na kopiích nebo externích zdrojích, neboť při opravě zboží může dojít k jejich ztrátě. Prodejce nenese odpovědnost za ztracená data a za ztrátou způsobenou škodu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Důvodem k uplatnění reklamace nemůže být ani nevhodnost nebo nepoužitelnost nakoupeného zboží k účelům, pro které bylo kupujícím zakoupeno. Reklamovat lze pouze mechanicky nepoškozené zboží včetně kompletního příslušenství (manuál, kabely…). Reklamované zboží je nutné na vlastní náklady kupujícího zaslat na adresu Lunar Media, s.r.o., Vrchlického sad 4, 602 00, Brno. Pouze tato adresa je určena pro řešení reklamací. V případě oprávněné reklamace budou účelně vynaložené náklady na odeslání zboží kupujícímu vráceny. Vrácení zboží Ve výjimečných případech je možné, aby kupující vrátil zboží prodávajícímu při splnění dále popsaných podmínek. V případě, že zboží nebylo převzato osobně v sídle nebo v provozovně prodávajícího, může kupující odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) do 14 dnů od převzetí zboží dle §53 obč. zákoníku v případě, že je spotřebitelem ve smyslu §52 odst. 3 obč. zákoníku: Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V případě vrácení zboží dle tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží. Prodávající však má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zaplacené poplatky za poštovné, přepravné apod. se nevrací. Požadavek na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) je možno uplatnit v uvedené lhůtě na adrese Lunar Media, s.r.o., Vrchlického sad 4, 602 00, Brno, pouze tato adresa je určena pro vrácení zboží. Zaplacenou částku za zboží poníženou o náklady vynaložené s vrácením zboží, vrátí prodávající kupujícímu v zákonné lhůtě na jeho běžný účet nebo poštovní adresu, zboží není možno zaslat prodávajícímu na dobírku – takové zásilky nebudou převzaty.

8. Doprava a poplatky

  • A. Profi balík České pošty (garance dodání do 24 hodin od podání zásilky) při odběru zboží v hodnotě do 900 Kč bez DPH účtujeme jednorázový manipulační poplatek 120,- Kč bez DPH  při objednávkách nad 900 Kč bez DPH je dopravné a balné zdarma.  Pro více informací www.ceskaposta.cz
  • B.  Přeprava balíků společností PPL (garance dodání do 24 hodin od podání zásilky) při odběru zboží v hodnotě do 900 Kč bez DPH účtujeme jednorázový manipulační poplatek 79,- Kč bez DPH  při objednávkách nad 900,- Kč bez DPH je dopravné a balné zdarma.  Pro více informací  www.ppl.cz
  • C. Rozvoz zboží zajišťujeme v Brně a v jeho okolí při objednávce nad 5000,-Kč je doprava zdarma.
  • D. Možnost osobního odběru v Brně na ulici Palackého třída 182/40, Po- Pá : 8:00 – 17:00. Při osobním odběru je nutno počkat na potvrzující zprávu, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Pokud si klient nevyzvedne objednané zboží do 14 dnů od potvrzení objednávky, tato objednávka bude bez dalšího upozornění zrušena.
  • E. Podmínky pro zasílání zboží na Slovensko. Cena za zaslání Obchodním balíkem České pošty – do 10kg = 14 Euro, nad 10 kg = 17 Euro. Platba pouze převodem na základě vystavené zálohové faktury. Soukromým zákazníkům zasíláme zboží s cenami s DPH. Firmám registrovaným jako plátci DPH zasíláme s cenami bez DPH. Zboží odesíláme po obdržení platby.

9. Platby

A. Dobírka

  • Při dodání prostřednictvím České pošty

B. Úhrada převodem

  • Při jakémkoli způsobu dodání Vám bude vystavena proforma faktura se splatností 14 dní. Po připsání celé částky na náš účet Vám bude zboží odesláno. Pokud nebude provedena úhrada ve splatnosti, objednávka bude bez dalšího upozornění stornována.

10. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, a cenu uvedenou v katalogu internetového obchodu www.ecofresh.cz včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Objednávku je možné stornovat pouze po dohodě s prodávajícím. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.